نوشته‌ها

مرکز ماساژ مقدس اردبیلی | 09216930971

مرکز ماساژ مقدس اردبیلی

اعمال اصطکاک موازی فیبر – فیبر به
۸ پیدا کردن و غیر فعال کردن تمام نقاط تحریکی فعال در امتداد بخش جلویی
(فقط جانبی)
موقعیت: مشتری در حال حاضر از نظر اقتصادی است –  ماساژ
روش اجرایی:
۱- با تقویت پای کار، جلو پای خود بایستید

ماساژ مقدس اردبیلی

و انگشت شست را درست بالای صخره قرار داد (شیار بین
بخش جلویی و درشت‌نی را تشکیل می‌دهد.
۲ قلاب را روی شیار با شست و فشار از قسمت میانی تا جانبی فشار دهید
در حدود یک اینچ تا زمانی که آن را احساس کنید. این روش را روی سیستم انجام دهید
تمام شیار.
۳ انجام دهید و ضربه‌های پایانی را انجام دهید.

سالن ماساژ مقدس اردبیلی

۴. اجرای
بخش جلویی:.
تعریف و تعریف
پی
التهاب کف پا التهاب کف پا است
نوار پیوندی، یک لایه نازک از بافت سفت که تکیه‌گاه را حمایت می‌کند
قوس پای پیاده. و اشک‌های متعدد

 ماساژور آقا در مقدس اردبیلی

التهاب کف پا باعث ناراحتی، درد و زخم روی زمین می‌شود. این
بی‌نظمی نیز به عنوان “مهمیز پاشنه” خوانده می‌شود، با این حال،
همیشه به این دلیل دقیق نیست که تومورهای استخوانی روی پاشنه هستند.
ممکن است یک عامل باشد یا نباشد.

خدمات ماساژ مقدس اردبیلی

درد مرتبط با التهاب کف پا بیشتر است
در ابتدای فعالیت قابل‌توجه و کاهش می‌یابد
بدن گرم می‌شود. سرپا ایستادن ممکن است منجر به پاشنه کفش شود
درد هم همینطور. در موارد شدیدتر، درد ممکن است بدتر شود
به سمت انتهای روز.

مرکز ماساژ در مقدس اردبیلی

چندین دلیل ممکن برای کف پا وجود دارد
، از جمله سفتی پای و گوساله،

شمایل یک ناحیه را نشان می‌دهد که در آن احتیاط افراطی باید برای اجتناب از آن مورد استفاده قرار گیرد
آسیب یا فشرده‌سازی به رگ‌های موجود یا مجاور.

مرکز ماساژ درمانی در مقدس اردبیلی

تمرین ورزشی نامناسب، استرس بر قوس، ضعف پای، یا آسیب.
افرادی با طاق‌های پایین، پاهای صاف یا طاق‌های بلند

در خطر افزایش التهاب کف پا قرار دارند.

 ماساژور خانم در مقدس اردبیلی