مرکز ماساژ شهرک غرب | 09216930971

مرکز ماساژ شهرک غرب

پروتکل درمان:
۱. چند قطره از را به کف دست خود اضافه کنید.

دست‌های خود را به سرعت تمیز کنید.
۲. ضربه‌های را به بافت پشت اعمال کنید.

آنگاه هر دو دست خود را به بالای هر دو اعمال کنید
شانه را محکم کنید و بافت را با فشار محکم کنید.

دست‌هایتان را به سمت پایین به سمت نخاع حرکت دهید

ماساژ شهرک غرب

ماهیچه‌های استخوان خاجی:. سه بار تکرار کنید.
۳. به آپارتمان‌های دست (پشت انگشتان)سوئیچ کنید

و از ماهیچه‌های پارا – گیری پایین بروید. ماساژ
تله‌های بالای استخوان خاجی:. سه بار تکرار کنید.
۴. ضربات کف دست را روی ماهیچه‌های گردن – ستون فقرات اعمال کنید

و تاج را بیرون بیاورید. سه بار تکرار کنید.

سالن ماساژ شهرک غرب

۵. استفاده از قسمت گوشتی آرنج شما،

به صورت عمودی با فشار آوردن به تله در بالا شروع می‌شود.
شانه‌هایش. سپس تله را از پشت به عقب برمی گرداند، را عوض می‌کند
به صورت افقی پس از عبور از کتف. به قله ادامه دهید.
سه بار تکرار کنید (مراقب باشید

که در حین استفاده از آرنج می‌توانید فرآیند را خاموش کنید).

خدمات ماساژ شهرک غرب

۶. ماساژ دادن را با ضربه‌های پی‌درپی به پایان برسانید.
۷. کلاینت را به موقعیت خود تبدیل کنید.

به سمت سر میز حرکت کنید.
۸. دست اسلایدی که در زیر کلاینت تا وسط ناحیه قفسه‌سینه و از میانه قفسه‌سینه به دست می‌آیند
با استفاده از . سه بار تکرار کنید.

ماساژور خانم در شهرک غرب

۹. از حرکات در امتداد ماهیچه‌های کمر – ستون فقرات

از صخره پس‌سر به پایین تا پایین گردن استفاده کنید.
در هر دو طرف گردنش سه بار تکرار کنید.

ماساژور آقا در شهرک غرب

۱۰. از فشار مستقیم بر روی ماهیچه‌های گردن از پایه

تا استخوان پس‌سر استفاده کنید.
در هر دو طرف سه بار تکرار کنید.

مرکز ماساژ در شهرک غرب

۱۱. از محدوده حرکت تا گردن استفاده کنید.
۱۲. پاک کردن روغن اضافی و سپس اعمال ژل به مناطق حساس

مرکز ماساژ درمانی در شهرک غرب

مرکز ماساژ سعادت آباد | 09216930971

مرکز ماساژ سعادت آباد

:
* جراحات جدید به بازو یا دست
زخم باز روی بازو یا دست‌ها: شکسته به بازو یا دست‌ها
محصولات مورد استفاده در درمان:
روغن زیتون
ژل
پروتکل درمان:
۱. در موقعیت سست و سست روی میز ماساژ.

حوله گرم را به دست و دست خود بمالید.
۲. فشرده‌سازی را از دستی به شانه روی حوله شروع کنید.

حوله را بردارید.

ماساژ سعادت آباد

۳. فشار را روی بازوی خود از شانه تا مچ اعمال کنید. سه بار تکرار کنید.
۴. چند قطره از را به کف دست خود اضافه کنید.

دست‌های خود را به سرعت تمیز کنید.
۵. ضربه‌های آرنج بزنید تا بافت دست‌ها و بازو را روی شانه خود بمالید.
یک طرف بدن مشتری حداقل سه بار است.

اعمال ضربه‌های فشار

سالن ماساژ سعادت آباد

مچ تا آرنج.
۶. را از مچ تا آرنج اعمال کنید.
۷. آرنج خود را تا ۹۰ درجه افزایش دهید،

ساعد دست را با یک دست از آرنج به مچ دست دهید در حالی که
و دست مشتری را در دست گرفته،

حرکت‌های را روی سطح دستی اعمال کنید.
دستش را دراز می‌کند.

خدمات ماساژ سعادت آباد

۸. ضربه‌های اصطکاک را اعمال کنید.

پشت دست را با ضربه‌های اصطکاک ماساژ دهید.
۱۰. کف ماساژ هر انگشت را ماساژ دهید

و هر مفصل را به آرامی تکان دهید.
۱۱. از دست مشتری پشتیبانی کنید،

ماساژور خانم در سعادت آباد

تمام انگشتان را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید

و در خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید.
۱۲. در مرحله بعد، با استفاده از و پسوند،

حرکت به مچ دست را انجام دهید.

ماساژور آقا در سعادت آباد

۱۳. برای آدم‌ربایی و .
۱۴. آچار مچ دست تا شانه.
۱۵. پیچ، تا ۹۰ درجه و از فشار فشرده‌سازی

مرکز ماساژ در سعادت آباد

روی اصلی، استفاده کنید،
عضلات جلو و عضلات دو سر جلو. سه بار تکرار کنید.

مرکز ماساژ درمانی در سعادت آباد

مرکز ماساژ الهیه

مرکز ماساژ زعفرانیه | 09216930971

مرکز ماساژ زعفرانیه

مرکز ماساژ زعفرانیه

مرکز ماساژ زعفرانیه

یادداشت ویژه:
این درمان می‌تواند در ماساژ بدن کامل گنجانده شود.
استفاده از تکنیک:
فشرده‌سازی: یک حرکت حرکتی ریتمیک بر روی ماهیچه صاف و خارج از نظر
که فیبر ماهیچه‌ای ایجاد کنند.
مقاومت فشاری: کاربرد حرکت‌های لغزشی با فشار کافی
یک جابه‌جایی بافت را به منظور حرکت سیال ایجاد کنید.

ماساژ زعفرانیه

فشار مستقیم: کاربرد فشرده‌سازی بافت با فشار ایستا.
: کاربرد حرکت‌های لغزشی که از خطوط بدن پیروی می‌کند.
اصطکاک: کاربرد فشرده‌سازی بافت در حین اضافه کردن حرکت.

مرکز ماساژ درمانی در زعفرانیه

: استفاده از بلند کردن، فشار دادن و زدن به بافت‌های بدن.
: کاربرد حرکت‌های لغزشی ویژه بر روی یک ماهیچه، معمولا از
دور به مبدایی.

سالن ماساژ زعفرانیه

درمان ماساژ:
مجموعه با استفاده از و
برای تسکین تنش، استرس و ناراحتی

در ماهیچه‌ها طراحی شده‌است.
از پشت. گرما در این روش مورد استفاده قرار می‌گیرد

که مخصوص گرم شدن کره زمین است.
به طور خاص برای کار بافت عمیق، انتشار

و درمان نقطه شروع به کار می‌رود.

خدمات ماساژ زعفرانیه

حوله گرم برای گرم کردن این روش برای گرم کردن

ماهیچه‌ها قبل از استفاده می‌شود.
اعمال می‌شود. این ماساژ برای افرادی طراحی شده‌است

که ماساژ عمیق‌تری را درخواست می‌کنند.
و برای کسانی که از درده‌ای مزمن رنج می‌برند ایده‌آل است.

با استفاده از ژل درد به کار برده می‌شود

ماساژور خانم در زعفرانیه

در پایان این درمان، از درد و رنج و درد و رنج خلاص شود.
با یک اثر خنک‌کننده که به کاهش درد کمک می‌کند.

این روش درمان را ترک خواهد کرد
دوباره احساس طراوت و سرزندگی می‌کرد.

ماساژور آقا در زعفرانیه

:
خارش پوست و یا شرایط پوست
زخم باز: شکسته به ستون فقرات
تب یا عفونت * بارداری
محصولات مورد استفاده در درمان:
روغن زیتون

مرکز ماساژ در زعفرانیه

مرکز ماساژ میرداماد

مرکز ماساژ مرزداران| 09216930971

مرکز ماساژ مرزداران

مرکز ماساژ مرزداران

مرکز ماساژ مرزداران

درمان ماساژ:
مجموعه  با استفاده از  و
بسیاری از درمانگاه‌های ماساژ و ماساژ شروع

به ارائه خدمات سرمایش و گرمایش موضعی کرده‌اند.
روی . این درمان‌ها شامل استفاده از ژل و روغن‌ها است که شامل
مانند ، در میان دیگران. هدف اولیه این درمان‌ها درد است.

ماساژ مرزداران

کمک به مشتریان.
عملیات سری  توصیف‌شده در اینجا برای کاهش تنش،

استرس و استرس طراحی شده‌است. ماساژ
ناراحتی عضلات پشت، پاها، دست‌ها و بازوها.

آن در منوی درمان است.
چندین و چند مرکز ماساژ و.

این درمان‌ها برای افراد طراحی شده‌اند.

سالن ماساژ مرزداران

که ماساژ عمیق‌تری را درخواست می‌کنند

و برای کسانی که از بیماری مزمن رنج می‌برند، توصیه می‌شود
درد. درمان‌های جدید زیر از حوله‌های داغ

به عنوان بخشی از درمان استفاده می‌کنند. برای ایمنی،
لطفا قبل از استفاده از آن‌ها در یک مشتری

دستورالعمل‌های استفاده از حوله‌های داغ را در درمان ببینید.

خدمات ماساژ مرزداران

برای حرارت:
زمانی که هر نوع حرارت را به بدن اعمال می‌کنید،

باید ملاحظاتی را در نظر بگیرید.

 ماساژور خانم در مرزداران

با حوله‌های داغ، چند ثانیه صبر کنید تا دمای هوا کاهش پیدا کند.
خیلی زود سطح قابل تحملی از آب در آمد.

آگاه باشید که برخی داروها ممکن است فرد را حساس‌تر کنند

 ماساژور اقا در مرزداران

ا گرم شود.
از اعمال حرارت به موارد زیر اجتناب کنید:
زمینه‌هایی که سخت‌افزار جراحی مثل صفحات فلزی، سوزن یا پیچ را دارند.
مناطقی که  مصنوعی داشته باشند
پوست حساس

مرکز ماساژ در مرزداران

برنز یا
* یا شرایط پوستی
مناطق پر از تورم و تورم
مطمئن شوید که قبل از شروع درمان سابقه سلامتی کامل داشته باشید. اگر یک مشتری بگوید

مرکز ماساژ درمانی در مرزداران

که حوله خیلی داغ است، به سرعت آن را بردارید،

چند ثانیه دیگر صبر کنید تا دما افزایش پیدا کند
قابل‌تحمل است.

مرکز ماساژ نیاوران

مرکز ماساژ نیاوران | 09216930971

مرکز ماساژ نیاوران

مرکز ماساژ نیاوران

مرکز ماساژ نیاوران

درمان ماساژ:
سری درد و رنج با استفاده از و
روش مقابله با گردن رحم برای کاهش درد در گردن و شانه‌هایش طراحی شده‌است.
با استفاده از هر دو محصول و . ماساژ و فشار ماساژ به آن بستگی خواهد داشت
شرایط مشتری.

ماساژ نیاوران

مرکز ماساژ شمال تهران

مزایای درمان:
تسکین درد تسکین ماهیچه
کاهش ناراحتی و درد و افزایش تیراژ:
* بهبود دامنه حرکت و ایجاد احساس نیروبخش
:
خارش پوست پوست:
زخم باز: شکستگی ستون فقرات
تب یا عفونت *.
محصولات مورد استفاده در درمان:
روغن ماساژ:

خدمات ماساژ نیاوران

مرکز ماساژ پاسداران 

ژل
روغن زیتون
پروتکل درمان:
۱. با مشتری که روی میز ماساژ نشسته، فعال را ارزیابی کنید.
طیف وسیعی از حرکت را نشان می‌دهد و نشان می‌دهد

که این منطقه بیش‌ترین ناراحتی را دارد. قرار دادن مشتری
در جایگاه سست و سست روی میز ماساژ.

درمان باید بر روی منطقه متمرکز شود

سالن ماساژ نیاوران

خدمات ماساژ زعفرانیه

از ناراحتی‌های بیشتر. با این که مشتری از تمام محدوده‌های گردنی حرکت می‌کند،
قبل از اینکه شروع به درمان کنید،

به آن‌ها کمک می‌کنید تا با هر گونه درد

و یا محدودیت محدوده ارتباط برقرار کنید.
از حرکت. از آن‌ها بخواهید بعد از درمان،

دامنه گردنی حرکت را تکرار کنند تا آن‌ها بتوانند احساس کنند

ماساژور خانم در نیاوران

اثربخشی درمان.
۲. چند قطره از را به کف دست خود اضافه کنید.

دست‌های خود را به سرعت تمیز کنید.
تنها از چند قطره برای جلوگیری از لغزش دست‌ها

بر روی بافت استفاده کنید.
۳. اولین ضربه، ضربه است که به آرامی پوست

قسمت بالایی را کشش می‌دهد.

ماساژور آقا در نیاوران

ناحیه گردنی خلفی. هر دو دست را به سمت پایین

ناحیه قفسه‌سینه مشتری در هر دو حرکت دهید
کناره را بگیرید و به آرامی بالا بیاورید. سه بار تکرار کنید.

مرکز ماساژ در نیاوران

۴. تکنیک‌های تغییر زاویه با اعمال فشار با نوک انگشت در انجام می‌شود.
فرآیند of و حرکت به سمت پایین به سمت فرآیند عرضی of خلفی
مهره. از شروع کنید و تا ناحیه کار کنید. سه بار تکرار کنید.

مرکز ماساژ درمانی در نیاوران

ماساژ ریلکسی برای رفع خستگی و درمان کمردرد و …

مرکز ماساژ تهرانپارس

مرکز ماساژ تهرانپارس | 09216930971

مرکز ماساژ تهرانپارس

مرکز ماساژ تهرانپارس

مرکز ماساژ تهرانپارس

با حرکت‌های لغزشی عمیق از

میانی تا وابستگی به نقطه اتصال کار کنید
استخوان شعاعی برای ترمیم طول.
۱۱. در حالی که به کشش ماهیچه کمک می‌کنید

مشتری دست خود را به بالا ()تبدیل کنید.

 ماساژ تهرانپارس

این کار همچنین ماهیچه‌های را شل می‌کند

و مهار می‌کند.
۱۲. در صورت نیاز بیشتر از استفاده کنید.

با مالش دست خود اثرات گرم شدن زمین را تقویت کنید
با اصطکاک سریع برای حدود ۲ – ۲ ثانیه و اعمال فشار به the
ماهیچه‌های دست.
۱۳. بر روی  کار کنید با گسترش آهسته ، حرکت از مچ تا مچ
آرنج به آرنج تکیه دهید تا را آرام کنید.

 سالن ماساژ تهرانپارس

به یاد داشته باشید که هدف تان طویل کردن ساعد است
و را در تضاد قرار می‌دهند.
۱۴. وقتی که شما گروه‌های ماهیچه‌ای را به ماهیچه

معمولی خود باز می‌گردانید
(میانی کردن عضلات کوتاه و استراحت ضعیف، مهار شده، و یا “”)شما
اکثر الگوهای درد و را حذف می‌کند. شما هم چنین خواهید کرد
اکثر  را حذف می‌کند.

خدمات ماساژ تهرانپارس

۱۵. با استفاده از در زمینه‌هایی که برای کمک تلاش می‌کنید،

این درمان را تمام کنید.
هر گونه درد باقی مانده را کاهش دهید.
یادداشت ویژه:
این می‌تواند یک درمان مستقل باشد

و یا به درمان دیگری اضافه شود.
استفاده از تکنیک:
فشرده‌سازی: یک حرکت حرکتی ریتمیک بر روی ماهیچه صاف و خارج از نظر
که فیبر ماهیچه‌ای ایجاد کنند.

 ماساژور خانم در تهرانپارس

مرکز ماساژ پاسداران 

مقاومت فشاری: کاربرد حرکت‌های لغزشی با فشار کافی
یک جابه‌جایی بافت را به منظور حرکت سیال ایجاد کنید.
فشار مستقیم: کاربرد فشرده‌سازی بافت با فشار ایستا.
: کاربرد حرکت‌های لغزشی که از خطوط بدن پیروی می‌کند.

 ماساژور آقا در تهرانپارس

اصطکاک: کاربرد فشرده‌سازی بافت در حین اضافه کردن حرکت.
: استفاده از بلند کردن، فشار دادن و زدن به بافت‌های بدن.
: کاربرد حرکت‌های لغزشی ویژه بر روی یک ماهیچه، معمولا از
دور به مبدایی.

 مرکز ماساژ درمانی در تهرانپارس

شاید برای شما جالب است بدانید که ماساژ دادن یا فشار دادن ناحیه پا باعث می شود تا سلامتی چشم های شما تامین شود. چرا که به این ناحیه خواب چشم ارتباط مستقیمی وجود دارد

مرکز ماساژ پاسداران

مرکز ماساژ پاسداران | 09216930971

مرکز ماساژ پاسداران

مرکز ماساژ پاسداران

مرکز ماساژ پاسداران

در بخش ذوزنقه‌ای و سپس کل قسمت پشت آن

مقابل شما قرار دارد. تکرار
این حداقل سه بار است. به طرف دیگر میز بروید

و در نقطه مقابل آن را تکرار کنید.

 ماساژ پاسداران

مرکز ماساژ شمال تهران

حداقل سه بار این طرف و آن طرف می‌رود.
۲. از ۲ – ۳ قطره بیشتر از حرارتی استفاده بکنید

و دست‌هایتان را به سرعت به هم بمالید

تا موتور را فعال کنید.
اثرات گرم شدن کره زمین.

 سالن ماساژ پاسداران

۱۳. با انگشت شست خود در پشت، حرکات عمیق

و کشش عمیق را مورد استفاده قرار دهید. همچنین می‌توانید استفاده کنید
آرنج و ساعد خود را هنگام کار بر پشت سر فرود می‌آورد.
۱۴. به شانه‌ها حرکت کرده و فشار مستقیم

و اصطکاک را به ذوزنقه‌ای انجام دهید.

خدمات ماساژ پاسداران

مناطق .
۱۵. برای انجام کار نقطه شروع در مناطق آستین

که در این زمان مورد نیاز است.
۱۶. وقتی ماهیچه‌های گردنی با استفاده از ضربه‌های

و به پایین کشیده می‌شوند.

ماساژور خانم در پاسداران

۱۷. تمرکز بعدی بر روی لبه زیر بخش پس‌سر،

با استفاده از اصطکاک گرد و جلو بر روی صخره
و بالا و پایین تپه.
۱۸. به سر حرکت کنید و پوست سر را با حرکت‌های اصطکاک ماساژ دهید.
۱۹. به آرامی هر گونه نفت باقیمانده یا را از منطقه پاک کنید.
سپس ژل برای ماهیچه‌های لوزی، گردنی

و قفسه‌سینه منطقه T اعمال می‌شود،

ماساژور آقا در پاسداران

و باعث می‌شود که ماهیچه‌ها احساس خنکی بکنند

و دوباره برنامه‌ریزی کنند.
یادداشت ویژه:
هرگز از  گرما به عنوان روغن کل بدن استفاده نکنید.

درمان را می توان به یک درمان کامل تعمیم داد
ماساژ اگر دست و پا، صورت و ماساژ پا اضافه شود،

مرکز ماساژ در پاسداران

اضافه می‌شود. اگر یک خرده فروشان از استفاده شود
در این روش، آن را به هزینه درمان اضافه کرده

و آن را به مشتری بدهید تا به خانه برود. این
قرار است پروتکل ماساژ به عنوان راهنما عمل کند.

زمان و تکنیک‌های واقعی با هم متفاوت خواهند بود.
مشتریان شما نیاز دارند.
استفاده از تکنیک:
فشرده‌سازی: یک حرکت حرکتی ریتمیک بر روی ماهیچه

صاف و خارج از نظر
که فیبر ماهیچه‌ای ایجاد کنند.

مرکز ماساژ درمانی در پاسداران

 

مقاومت فشاری: کاربرد حرکت‌های لغزشی با فشار کافی
یک جابه‌جایی بافت را به منظور حرکت سیال ایجاد کنید.
فشار مستقیم: کاربرد فشرده‌سازی بافت با فشار ایستا.
: کاربرد حرکت‌های لغزشی که از خطوط بدن پیروی می‌کند.
اصطکاک: کاربرد فشرده‌سازی بافت در حین اضافه کردن حرکت.
: استفاده از بلند کردن، فشار دادن و  زدن به بافت‌های بدن.
: کاربرد حرکت‌های لغزشی ویژه بر روی یک ماهیچه، معمولا از
دوری به مبدایی

برای کسانی که همایون دارند تا تحریک مغزی داشته باشند

چند پیشنهاد می شود تا هر ماساژ پا استفاده کنم

مرکز ماساژ اوین

مرکز ماساژ شمال تهران

مرکز ماساژ شمال تهران

مرکز ماساژ شمال تهران

مرکز ماساژ شمال تهران

در طول استفاده از درمان:
ژل: استفاده از مفاصل و ماهیچه پس از

و یا قبل از کشش و دامنه کار حرکت.
با یک شارژ بالا به مشتری کمک کنید.
رول – : در طی یک ماساژ درمانی در اطراف ناحیه

و گردنی عقبی استفاده کنید.
ماهیچه‌ها. برای نقاط فشاری در زیر اعمال کنید.

از ضربه‌های بلند با فشار استفاده کنید

سالن ماساژ شمال تهران

به ماهیچه‌های گردنی.
در درمان موثر واقع شد. هرگز با مشتریان متعدد

به خاطر بهداشت از آن استفاده نکنید.
مسائل.
اسپری: بزرگ برای هر دامنه از حرکت یا کار مراقبت مشترک.

استفاده از اسپری به گردن رحم و ذوزنقه‌ای
سپس برای افزایش محدوده حرکت مشتری یک کشش آرام اعمال کنید.

خدمات ماساژ شمال تهران

پاهایش در انتهای هر نوع درمان قرار دارد.
حداکثر قدرت پاک کردن: استفاده از فشردگی

در هر ناحیه درمانی، به خصوص برای استفاده
روی پاها و مناطق دیگر که نیاز به تسکین درد دارند.

آن هم برای تازه کردن پاها.
در پایان هر درمان.

 ماساژور خانم در شمال تهران

خدمات ماساژ رعفرانیه

کاربرد درمان پس از درمان:
ژل: کار عالی در پایان ماساژ برای یک اثر خنک‌کننده جدید که به آن کمک می‌کند.
درد را کاهش می‌دهد. ماساژ ناحیه  – منطقه: از ژل به ناحیه ذوزنقه‌ای استفاده کنید.
ناحیه گردنی در پایان درمان با استفاده از تی. تی نماد تنش است!
پس از هر نوع فعالیت تحریک‌کننده، عالی برای آسیب‌های ورزشی.

 ماساژور آقا در شمال تهران

اسپری خشک: در انتهای یک ماساژ روی پا برای زنده کردن مشتری.
کاربرد خانگی مشتری:
ژل، ژل با دست آزاد، اسپری، رول – روی، و دستمال‌های مرطوب همگی در اندازه‌های خرده‌فروشی در دسترس هستند.

 مرکز ماساژ در شمال تهران

در خانه از آن استفاده کنید. به سادگی از

ماهیچه‌های دردناک و خسته استفاده کنید.

از ورم مفاصل و ورم کمر به خوبی کار می‌کند
درد؛ برای درده‌ای کوچک و درده‌ای کوچک.

 مرکز ماساژ درمانی در شمال تهران

با استفاده از ژل در ناحیه آسیب‌دیده، یک تجربه کامل تری ایجاد کنید.
نشان‌داده شده‌است که تقویت لامسه در چرخه درمان اهمیت دارد.
رول – On: بزرگ برای درد و شانه، به خصوص در جاده.

” رول – در  تولید می‌کند
عصاره دارو را با درد ژل کاهش دهید.

ماساژ پا برای افرادی که سردرد های شدید دارند میگرن توصیه می شود

چرا که ماساژ کار کمک می کند تا سردرد کاهش میدهد

به طور کلی می‌توان گفت که ماساژ پا تاثیر مثبتی بر سلامت مغز فرد دارد

مرکز ماساژ غرب تهران

مرکز ماساژ غرب تهران

مرکز ماساژ غرب تهران

مرکز ماساژ غرب تهران

مرکز ماساژ غرب تهران

راهنمای درمان ماساژ درمانی برای ارائه ایده‌ها خلق شد
ماساژ درمانی موثر و موثر با استفاده از
و گرما. درمان‌های زیر به صورت زیر طراحی شدند:
ماساژ حرفه‌ای با تجربه با استفاده از

خدمات ماساژ غرب تهران

و محصولات در ورزش و درد ورزش را تسکین می‌دهد.
اطلاعات در این دفترچه راهنما به ماساژ با تجربه کمک خواهد کرد.
یا یک پزشک متخصص و یا دیگر افراد واجد شرایط حرفه‌ای
از این محصولات در درمان مشتریان و بیماران استفاده کنید.

سالن ماساژ غرب تهران

تذکر: این درمان‌ها در نظر گرفته می‌شوند

که تنها توسط متخصصان مراقبت‌های بهداشتی

و درمانی مورد استفاده قرار گیرند. آن‌ها هستند
قرار است به عنوان راهنما مورد استفاده قرار گیرد

و نباید جایگزین توصیه پزشک یا پزشک متخصص شود.

ماساژور خانم در غرب تهران

لطفا قبل از استفاده از هر یک از این درمان‌ها و / یا، با تامین‌کننده مراقبت بهداشتی مشتری چک کنید.
نظرات مختلفی در مورد برای ماساژ درمانی وجود دارد.

برای این
در کتابچه راهنمای درمان، ما هر دو روش درمانی و هم هشدارها

و هم هشدارها را فهرست کردیم.

ماساژور آقا در غرب تهران

زمانی که شک دارید، همیشه با پزشک یا پزشک

سازمان بهداشت و درمان خود چک کنید.
ماساژ درمانی ماساژ:
هرگز به ستون فقرات فشار وارد نکنید.
مناطقی را ماساژ ندهید

که عفونی شده باشند و یا جوش بیاورند.
* ماساژ صورت و اطراف زخم‌های باز را ماساژ ندهید.
ماساژ را ماساژ ندهید.

مرکز ماساژ در غرب تهران

* مشتریان را با تب بالا و یا فشار شدید فشار خون ماساژ ندهید.
* بسیاری از درمان‌ها در این دفترچه راهنما در صورتی توصیه نمی‌شود که
در حال حاضر مراحل حاد آسیب‌دیدگی وجود دارد.
* ماساژ عمیق با مشتریانی که ضعیف هستند

و یا پوکی استخوان دارند، انجام ندهید.
* ماساژ مستقیمی را در رگ‌های واریس،

بافت زخم اخیر، کوفتگی و یا تومور اعمال نکنید.

مرکز ماساژ در مانی در غرب تهران

اگر مشتری باردار یا شیرده است، با مراقبت‌های بهداشتی خود مشورت کنید.
قبل از استفاده از
نباید در اطراف صورت مورد استفاده قرار گیرند،
چشم‌ها و یا زخم‌های باز یا زخمه‌ای باز، نباید مورد استفاده قرار گیرند.