نوشته‌ها

مرکز ماساژ چیذر | 09216930971

مرکز ماساژ چیذر

مرکز ماساژ کاشانک

مرکز ماساژ کاشانک

پنج دسته از نیروها وجود دارند

که می‌توانند روی بدن عمل کنند:
۱. فشرده‌سازی: نیرویی که در امتداد محور بلند یک سازه هدایت می‌شود

و فشار را تحت فشار قرار می‌دهد. ماساژ
با هم ساختار بندی کنید.
۲. تنش: نیروی کششی که در امتداد محور بلند هدایت می‌شود و ساختار را امتداد می‌دهد.

سالن ماساژ چیذر

۳. برش: نیرو که موازی با هواپیما عمل می‌کند و باعث می‌شود بافت‌ها از هم عبور کنند
در جهت مخالف.
۴. : نتیجه ترکیبی از فشردگی و تنش که اعمال می‌شود.
عمود بر محور بلند. طرف ساختاری که نیروی اعمال می‌شود این است که
در حالی که طرف مقابل تحت فشار قرار می‌گیرد.

خدمات ماساژ چیذر

۵. : کاربرد گشتاور حول محور بلند یک سازه، که یک جرقه ایجاد می‌کند
تنش برشی در تمام سازه است.

ویژگی‌های بافت
ماهیچه
ساختار و عملکرد ماهیچه اسکلتی آن را به عنوان بافت ویسکوالاستیک

طبقه‌بندی می‌کند. این به این معنی است که
خواص الاستیک که عضله را قادر می‌سازد

ماساژ چیذر

به طول اولیه خود برگردد و به آن برسد
بر توانایی اش در کشش تاثیر می‌گذارد.

زمانی که با آسیب‌های ماهیچه‌ای کار می‌کنید،

چندین عامل وجود دارد که
تعیین شدت آسیب و نوع درمان مورد نیاز را در نظر بگیرید. اولی
عامل آن نقشی است که ماهیچه در هنگام آسیب زدن انجام می‌دهد.

ماهیچه می‌تواند یکی از آن‌ها را فرض کند

مرکز ماساژ در چیذر

چهار نقش:. عامل دوم تعیین این است که
نوعی انقباض که در طول فعالیت روی داد.

سه نوع انقباض اصلی وجود دارد:

آسیب‌های ماهیچه‌ای:
یک نوع جراحت ماهیچه یک نژاد است.

کشش ماهیچه و یا ماهیچه به طور معمول به خاطر یک کشش اتفاق می‌افتد
نیروی کششی بیش از حد. کشیدگی ماهیچه می‌تواند

مرکز ماساژ درمانی در چیذر

ناشی از نیرویی باشد که باعث کشیدگی ماهیچه می‌شود.
از ناحیه الاستیک آن عبور می‌کند

و یا به طور معمول از بار عجیب و غریب استفاده می‌کند.

زمانی که یک ماهیچه
کرنش رخ می‌دهد و به شدت به یکی از سه درجه

با توجه به شدت و میزان آن درجه‌بندی می‌شود.

ماساژور خانم در چیذر

خسارت:
۱. درجه اول – فشار درجه اول، بهترین نوع است،

که با تنها چند پاره مشخص می‌شود.
فیبرهای عضلانی. علایم این بیماری شامل ضعف خفیف و تشنج است

که منجر به از دست دادن برخی از بین رفتن می‌شود.

ماساژور آقا در چیذر

تابع است. تورم ملایم وجود دارد

اما هیچ عیب محسوس در ماهیچه وجود ندارد. درد داره.
هم انقباض و هم کشش، و هم کاهش تعداد حرکت.