نوشته‌ها

مرکز ماساژ ستارخان | 09216930971

مرکز ماساژ ستارخان

مرکز ماساژ ستارخان

مرکز ماساژ ستارخان

پشت سر کلاینت و کف دست بنشینید

و قسمت عقب را به ستون فقرات تکیه دهید، کار کنید
کمرش را تا کمر خم کرد و بعد به کمر زد. ماساژ
انگشت شست را بر روی سه خط در پشت،

با استفاده از تکنیک شست دست زدن شست انجام دهید.

 ماساژ ستارخان

اولین خط در امتداد مرز میانی کتف قرار گرفته‌است.

خط دوم قرار دارد

پالم به حالت خوابیده افقی باز می‌گردد. فشار:
شست، سه خط سن را فشار می‌دهد. فشار (نزدیک‌ترین ستون به ستون فقرات):

 سالن ماساژ ستارخان

وابستگی‌های متقابل، وابستگی‌های متقابل، پشتی و پایینی،

برگرد. خط سوم در امتداد ستون فقرات بین عرضی و قرار دارد.
مراحل ستون فقرات.
با این خطوط با تکنیک انگشت شستش در الگویی از خط بالا رفتار کنید: ۱،
خط پایین  و تکمیل با کف دست
در حالی که به باسن خود فشار می‌آورد.

خدمات ماساژ ستارخان

یک الگوی جایگزین برای بالا رفتن از خط ۱، پایین است.
خط ۲، بالا بردن خط ۳ و فشار کف دست به پایین به باسن
با تکنیک شست و شستش از بالا تا کنار ادامه دهید
ستون فقرات از دور کمر، به صورت افقی تا خط در جنبه برتر از بدن کار می‌کند.
تاج را برمی داشت و پس از آن به پشت آن باز می‌گشت.

مرکز ماساژ در ستارخان

دست و بازوی مشتری را پشت پشت قرار دهید.

این باعث ایجاد فضای باز می‌شود
منطقه . یک دست را روی شانه قرار دهید

و شستش را روی دست دیگر قرار دهید
اتصالات ماهیچه در مرز میانی کتف. شانه‌اش را عقب کشید
در حالی که همزمان با انگشت شست دست دیگر خود را می‌فشرد،

مرکز ماساژ درمانی در ستارخان

انقباض عضلانی را در استخوان کتف وارد کنید.
این روند را در امتداد مرز میانی کتف تکرار کنید.

پالم به دور دستگاه فشار می‌آورد

ماساژور خانم در ستارخان

استخوان کتف و کتف به جهت یکپارچه‌سازی ادامه می‌یابد
۸۴. انگشتان خود را مقابل شانه مشتری قرار دهید.

یک ساعد را روی میز قرار دهید

ماساژور آقا در ستارخان

مفصل ران مشتری. با ساعد خود به باسن مشتری فشار دهید
با دست دیگر شانه به شانه هم بزنید، کمری کمری ایجاد کنید.
این روند را در سه مکان بین کفل و مرز پایینی دنده تکرار کنید
و بعد به طرف لگن باز می‌گردد